HUC惠仲官网第四次会员代表大会决议(三)

日期: 2019年05月31日


     HUC惠仲官网第四次会员代表大会于2019年5月17日在北京举行。

     会议以举手表决的方式,通过了《HUC惠仲官网三届理事会工作报告》、《HUC惠仲官网关于2014年-2018年会费收支及财务状况的报告》和《协会自律工作委员会工作报告》。
                                                                    二〇一九年五月十七日

分享:

HUC惠仲